قیر ۱۱۵/۱۵

قیر ۱۱۵/۱۵ یکی از گریدهای قیر با نقطه نرمی بالا است. این قیر دارای نقطه نرمی ۱۱۵ درجه سانتیگراد و نقطه ذوب ۱۵ درجه سانتیگراد است. قیر ۱۱۵/۱۵ در تولید انواع آسفالت سنگین، عایق بندی های حرارتی و سایر کاربردهای صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.