قیر ۱۰۰/۸۰

قیر ۱۰۰/۸۰ یکی از گریدهای قیر با نقطه نرمی متوسط است. این قیر دارای نقطه نرمی ۱۰۰ درجه سانتیگراد و نقطه ذوب ۸۰ درجه سانتیگراد است. قیر ۱۰۰/۸۰ در تولید انواع آسفالت متوسط، عایق بندی های ضد آب و سایر کاربردهای صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.