قیر ۶۰/۷۰

قیر ۶۰/۷۰ یکی از پرکاربردترین گریدهای قیر در جهان است. این قیر دارای نقطه نرمی ۶۰ درجه سانتیگراد و نقطه ذوب ۷۰ درجه سانتیگراد است. قیر ۶۰/۷۰ در تولید انواع آسفالت، عایق بندی، پوشش های ضد آب و سایر کاربردهای صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.